ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Το thesavannacoffee.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «THE SAVANNA COFFEE» (“Επιχείρηση”) και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση thesavannacoffee.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: THE SAVANNA COFFEE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 075391676

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5, Τ.Κ.: 57019 ΠΕΡΑΙΑ

Email: info@thesavannacoffee.com


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: +30 2392 305033


Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και όλων των στοιχείων αυτής οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τους. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η μετά την ανάγνωση των όρων επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει κατανοήσει και έχει αποδεχθεί πλήρως τους όρους χρήσης στο σύνολό τους, ήτοι όλους τους όρους που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης της σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών, όπως ισχύουν.

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και του κωδικού πρόσβασής σας από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και του κωδικού σας, υπεύθυνος είστε εσείς προσωπικά και το κατάστημά μας ουδεμία ευθύνη φέρει. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, υποβάλλοντας μία παραγγελία, θεωρούμε ότι έχετε ήδη διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας μετά τις οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης. Η οποιαδήποτε βέβαια τροποποίηση ή αλλαγή, δεν ισχύει και δεν επηρεάζει τις ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οποτεδήποτε οι Όροι Χρήσης δεν είναι πλέον αποδεκτοί από εσάς, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στις περισσότερες περιοχές της ιστοσελίδας, χωρίς να κάνετε εγγραφή. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές της, οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο με την εγγραφή σας. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε το σύνολο ή μέρος των παρόντων όρων χρήσης κατά διαστήματα, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους όρους, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στην εκάστοτε χρονική περίοδο.

Αποδοχή όρων χρήσης και συναλλαγών

Πριν την οριστική υποβολή της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε του Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Επιλέγοντας την αποδοχή τους, δηλώνετε πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε πλήρως με τις προϋποθέσεις συναλλαγών και τους όρους / τρόπους παραγγελίας, αποστολής και επιστροφής των προϊόντων. Επίσης, είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις περιγραφές και πληροφορίες των προϊόντων που επιλέγετε να αγοράσετε, έτσι ώστε να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά τους πριν τα παραλάβετε και τα χρησιμοποιήσετε.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα νψα τροποποιεί ή να ανανεώνει χωρίς προειδοποίηση, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και χρήσης του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Αποποίηση ευθύνης

H επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση από τον ίδιο των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σύνδεσμοι, υπερσύνδεσμοι, υπερσυνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων / υπερσυνδέσμων / υπερσυνδέσεων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχα ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελιδών, στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, επωφελείστε από ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προκειμένου να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ιστοσελίδας, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεση τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).

Τα ενημερωτικά δελτία, τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε – τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα, μέσα από την αντίστοιχη επιλογή του σχετικού πεδίου στον λογαριασμό σας.

Ακύρωση του λογαριασμού σας από την Ιστοσελίδα

Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσουμε μονομερώς και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασής τους και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε, (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Επιχείρηση σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.